Czyszczenie przepompowni ścieków

Czyszczenie i serwis przepompowni ścieków

Przepompownie ścieków są to urządzenia, które służą do automatycznego przepompowywania nieczystości. Swoje zastosowanie znajdują w systemach kanalizacji grawitacyjno ciśnieniowej i ciśnieniowej. Pompy, które są główną częścią tych urządzeń, odpowiadają za tłoczenie m.in. ścieków komunalnych, ścieków opadowych oraz zanieczyszczonych ciałami stałymi lub włóknistymi cieczy. Urządzenia pracujące na największych obrotach bez problemu przepompowują też wodę zmieszaną z piaskiem lub ze szlamem.

Warunkiem bezawaryjnej pracy jest tu jednak zadbanie o regularny serwis, w tym czyszczenie przepompowni ścieków. Wspomniana czynność przeprowadzana regularnie pozwala utrzymać urządzenia w pełnej sprawności długi czas.

czyszczenie rur kanalizacji warszawa

Copyright 2021 © UDRAŻNIANIE ODPŁYWÓW | Wykonanie BEST ID