Usługi

Udrażnianie instalacji kanalizacyjnej Warszawa

Udrażnianie odpływów kanalizacyjnych, pionów i poziomów

W zakres usług wchodzi wideo inspekcja kanalizacji, identyfikacja zatoru powodującego niedrożność rury odpływowej, usunięcie zatoru metodą ciśnieniową i udrożnienie rury odpływowej. W przypadku zatorów mechanicznych możliwa wymiana odcinka zapchanej rury odpływowej. W przypadku nagłej awarii, możliwa usługa pogotowia wodno-kanalizacyjnego, polegająca na priorytetowym podstawieniu zespołu na teren awarii.

Przepychanie rur w instalacji wewnętrznej

W zakres usługi wchodzi wideo inspekcja, identyfikacja przyczyny zatkania rury w instalacji wewnętrznej oraz udrożnienie rur metodą mechaniczną. W przypadku zapchania jednego z urządzeń sanitarnych, usunięcie zatoru oraz ewentualnych usterek urządzenia. Możliwe pianowanie instalacji i dezynfekcja w celu jej odnowienia.

Wideo inspekcja kanalizacji

W zakres usługi wchodzi kompletna diagnoza systemu kanalizacyjnego wewnętrznego jak i zewnętrznego, za pomocą kamer przystosowanych do tego celu. Podczas realizacji zlecenia diagnozowane są również urządzenia sanitarne i ogólny stan instalacji. Cena wideo inspekcji jest uzależniona od długości instalacji kanalizacyjnej. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu instalacji, zatorów, zapchanych rur, możliwa naprawa instalacji.

Pianowanie systemu kanalizacyjnego

Czyszczenie i dezynfekcja rur kanalizacyjnych aktywną biodegradowalną pianą wtłaczaną do systemu kanalizacyjnego. Aktywna piana usuwa gromadzące się naloty kamienia oraz tłuszcz, aby przywrócić początkową drożność rur. Pianowanie kanalizacji poprzedzamy wideo inspekcją aby stwierdzić czy naloty uda się usunąć metodą pianową.

Czyszczenie przepompowni i przydomowych oczyszczalni ścieków

Usługa polega na inspekcji grawitacyjnego systemu przepompowni ściekowej lub oczyszczalni i przepłukaniu instalacji za pomocą pojazdu ssąco płuczącego. Obsługujemy przepompownie przy budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, przepompownie miejskie i prywatne.

Copyright 2021 © UDRAŻNIANIE ODPŁYWÓW | Wykonanie BEST ID